Akademik Öge Koleji


Öğrencilerin keşfetme becerilerini ortaya çıkaran, bireysel farklılıklarını geliştiren, öğrenmeyi zevkli hale getiren, değerler algısını sağlam temellere oturtan, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim öğretim çalışmalarımız Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programları esas alınarak,  “Montessori Bakış Açısı” ile öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır.

Öğe Koleji öğrencileri; yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen gelişime açık, manevi ve ahlaki değerleri kazanmış, davranışlarına yansıtmış, akademik ve teknolojik açıdan yeterli, sorgulayıcı düşünme becerisi gelişmiş, geçmişiyle barışık ve geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip, özgüven sahibi ve inisiyatif kullanan, duyarlı bireyler olarak yetişirler.

Her öğrenci yapabilir, başarabilir.

Öğrenme sürecinin planlanmasında bireysel farklılıkların dikkate alınması, eğitmenlerin ilgisi, ailenin desteği başarıyı arttırır. Fiziksel donanımlar ve eğitim-öğretim yöntemlerindeki çeşitlilikler öğrenmeyi ve öğretmeyi geliştirir, zevkli kılar. Öğrenciler tüm faaliyetlerimizin odağını oluşturur ve onların öğrenmeyi öğrenmesi temel hedeftir. Bu bakış açısıyla modern eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan Montessori materyalleri ile donatılan sınıflarımızda, dokunmatik ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur.

Öğrencilerimiz, bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültürel etkinlik alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerimizle etkin bir işbirliği sağlanır.

Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimlerimiz gerçekleştirilir. Rehberlik birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden tespit edip çözmeyi ve doğru davranışların kazanılmasını hedefler.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?